Skip to content

Wetenschap vereist tegenspraak, ook in coronacrisis

Ivan Van de Cloot, Doorbraak, 31/3/2022

Begin 2020 spraken velen grote hoop uit over hoe de rol van expertise eindelijk zou groeien in ons beleid . Gedurende heel de coronacrisis hoorden we aanmaningen om ‘de wetenschap te volgen’ (1). Inderdaad, zinnen als ‘volg de wetenschap’ en ‘volg het bewijs’ werden een soort strijdkreet in de eerste maanden van de pandemie, vooral inzake allerlei restricties. Hopelijk is het inzicht ondertussen dat wetenschap vaak vooral complex, onvolledig en zelden afgerond is.

We hebben in de pandemie naast voorbeelden van goede wetenschap ook heel wat problemen gezien. …

Nederlands (België)