Skip to content

De corona-adviespraktijk van de GEMS wetenschappelijk doorgelicht

Marc-Antoine Gavray, (Université de Liège – Département de Philosophie) & Paul De Hert (Vrije Universiteit Brussel – Faculteit Recht & Criminologie), https://www.decontroversatie.be/, 13 April 2022
Analyse naar aanleiding van de ontbinding van een politiek denkende experten groep.
 

1. De controverse over de GEMS en zijn advies van 14 januari 2022 (coronabarometer)

Op 9 april 2022 werd de opheffing aangekondigd van de GEMS, de expertgroep Beheerstrategie dat het Overlegcomité tussen de verschillende regeringen van het land adviseert ter voorbereiding van de politieke beslissingen over maatregelen.[2] Sinds honderdtwintig wetenschappers zich in het Wintermanifest hebben uitgesproken voor een open en ander debat, met ruimte in het beleid van de gezondheidscrisis voor andere benaderingen dan deze van de virologie, epidemiologie of biostatistiek, zag de GEMS zijn legitimiteit afbrokkelen.[3] De boodschap werd duidelijk niet goed ontvangen bij de GEMS-leden, en verscheidene leden zijn sindsdien talrijke malen in de media zijn verschenen om hun werkwijze te verduidelijken en te verdedigen.[4]

Als jurist en filosoof willen wij laten zien hoe weinig ‘onze’ kennis en methoden terugkomen in het werk van de GEMS. We doen dit aan de hand van een casus en bekijken het niet onbelangrijk GEMS advies van 14 januari 2022 over de door de overheid voorgestelde corona-barometer. …

(Klik hier om het volledige artikel te lezen.)

Nederlands (België)