Skip to content

Nieuwe campagne voor vaccinatie tegen COVID-19: geen banvloek meer uitspreken over mensen die zich niet laten vaccineren (opinie)

Bernard Rentier, MediQuality, 8 september 2022

Op 12 september wordt een nieuwe COVID-vaccinatiecampagne gestart, een onderdeel van het beleid ten aanzien van de gezondheidscrisis gezien de onzekerheden over de evolutie van de epidemie. De situatie is nu echter niet dezelfde als bij het begin van het nieuwe schooljaar in 2020 en zelfs dat van 2021. Het zou dan ook niet logisch zijn hetzelfde opnieuw te doen.

De sars-CoV-2-varianten zijn progressief zwakker geworden (zoals altijd bij een pandemie van virale luchtweginfecties) en de ziekte is ook niet meer dezelfde als in het begin. We zouden nu kunnen spreken van “COVID-22”. En wat nu op tafel ligt, is een boosterprik (een 3e of 4e dosis en bij sommigen zelfs een 5e), “1e, 2e of 3e herinneringsinjectie” genoemd na de zogeheten “volledige” vaccinatie.

Elke burger die dat wenst, heeft wettelijk recht op die vaccinatie. Elke burger heeft ook het recht vaccinatie te weigeren zonder dat de maatschappij een banvloek over hem/haar uitspreekt omdat hij/zij de andere burgers daardoor in gevaar zou brengen. …

(Klik hier om het volledige artikel te lezen.)

Nederlands (België)