Skip to content

Doel

Het collectief aan de basis van het Wintermanifest wil bijdragen aan een herstart van een open debat. Een debat dat een beleid van verbinding en respect bevordert, weg van tweedeling en polarisatie. Een debat zonder marginalisering van goed onderbouwde wetenschappelijke en maatschappelijke standpunten, ook als deze niet overeen komen met de standpunten van beleidsmakers of aangestelde experten.

Het collectief zal dit doel nastreven door zoveel mogelijk aan het wetenschappelijke, publieke, en politieke debat deel te nemen. Een concreet initiatief hiervoor is de organisatie van een symposium in de lente dat op dit moment wordt gepland. Tot slot zal deze website dienen om relevante wetenschappelijk en maatschappelijk verdedigbare standpunten een platform te bieden.

Contact

Nederlands (België)